Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 99,1 98,3 98,6 95,9 96,2
(1B) Personal de residències 90,6 85,9 90,2 62,8 64,1
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 94,4 91,5 93,9 71,1 73,4
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94,6 88,6 92,5 51,7 55,6
(4) Persones amb gran dependència 83,7 82,6 83,1 62,9 62,9
(5A) Persones de 80 anys o més 94,4 94 94,1 87,8 87,8
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,2 93,4 93,9 84,3 85,3
(5C) Persones de 66 a 69 anys 90,5 87,2 89,2 70,9 75,8
(6) Treballadors essencials 89,8 84,3 88,8 45,6 48,9
(8) Persones de 60 a 65 anys 90,7 85,4 90,2 63,8 70,3
(9) Persones de 50 a 59 anys 88,3 81,1 87,7 46 50,7
(10A) Persones de 45 a 49 anys 86 74 85 26,8 34,6
(10B) Persones de 40 a 44 anys 81,4 68 79,9 17,3 23,9
(11A) Persones de 35 a 39 anys 80,2 69,7 77,9 9,8 12,7
(11B) Persones de 30 a 34 anys 76,5 64,4 73,9 6,5 9,3
(12) Persones de 20 a 29 anys 80 62,1 77,6 0,4 5,2
(13A) Persones de 16 a 19 anys 85,9 71,2 84 0,1 0,8
(13B) Persones de 12 a 15 anys 69,8 47,8 56,4 0,1 0,1
(14) Persones de 5 a 11 anys 34,7 0,1 2,8 0 0
Total >=12 anys 86,2 76,9 84,3 38 41,8
Total >=16 anys 87,2 78,6 85,9 40,3 44,3
Total 79,5 68,9 75,7 34,1 37,5
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.