Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 99,3 98,6 98,7
(1B) Personal de residències 95,8 89,3 95,2
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 96,7 90,4 95,9
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 96 84,2 94,2
(4) Persones amb gran dependència 92,4 90,9 92,2
(5A) Persones de 80 anys o més 95,1 94,7 94,8
(5B) Persones de 70 a 79 anys 95,3 94,7 95,1
(5C) Persones de 66 a 69 anys 93,2 86,6 91,2
(6) Treballadors essencials 95,2 85,2 93,8
(8) Persones de 60 a 65 anys 91,9 80,7 90,8
(9) Persones de 50 a 59 anys 89,9 77,5 89
(10A) Persones de 45 a 49 anys 87,1 68,8 85,9
(10B) Persones de 40 a 44 anys 83,9 60,9 82,4
(11A) Persones de 35 a 39 anys 79,4 65,3 76,9
(11B) Persones de 30 a 34 anys 74,3 57,2 71,4
(12) Persones de 20 a 29 anys 76,1 56,8 72,8
(13A) Persones de 16 a 19 anys 84,5 66,4 81,7
(13B) Persones de 12 a 15 anys 76,4 64,1 73,3
Total >=12 anys 87,3 74,8 85,5
Total >=16 anys 87,8 75,3 86,2
Total 77,5 66,4 76
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi