Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 98,5 98,3 98,3 94,2 94,5
(1B) Personal de residències 95 90,7 94,7 68,7 70,6
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 97,4 94,7 97 71 73
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 96,5 91,8 95,4 55,5 59,9
(4) Persones amb gran dependència 89,9 86,5 87,2 61,7 61,9
(5A) Persones de 80 anys o més 95,9 95,4 95,5 90 90
(5B) Persones de 70 a 79 anys 95,5 94,6 94,9 86 88,6
(5C) Persones de 66 a 69 anys 93,9 91 92,5 76,6 78,7
(6) Treballadors essencials 95,6 89,5 94,9 49,9 53,2
(8) Persones de 60 a 65 anys 93,2 89 92,7 68,4 73,7
(9) Persones de 50 a 59 anys 92,1 84,7 91,5 48,1 55
(10A) Persones de 45 a 49 anys 89,7 77,7 88,9 27 37,7
(10B) Persones de 40 a 44 anys 87,7 75,3 86,4 17,2 25,8
(11A) Persones de 35 a 39 anys 83,9 74,4 82,3 6,9 8,9
(11B) Persones de 30 a 34 anys 79,9 67,3 77,7 4,3 5,8
(12) Persones de 20 a 29 anys 82,5 66,1 80 0,5 2
(13A) Persones de 16 a 19 anys 91 75,1 89,5 0,2 0,6
(13B) Persones de 12 a 15 anys 77,5 53,7 63,5 0,1 0,1
(14) Persones de 5 a 11 anys 43,1 0 4,1 0 0
Total >=12 anys 89,8 80,6 88 39,2 43,3
Total >=16 anys 90,5 82,2 89,4 41,4 45,7
Total 83,8 72,9 79,7 35,4 39,1
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.