Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 99 98,4 98,5 94,8 95
(1B) Personal de residències 95 89,8 93,9 60,9 63,1
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 96,7 93,7 96,2 72,8 76
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 95,2 90,1 94,3 53,5 57,3
(4) Persones amb gran dependència 90,1 85 87,4 64,1 64,9
(5A) Persones de 80 anys o més 95,2 94,5 94,6 88 88,6
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,9 94,1 94,5 83,1 87
(5C) Persones de 66 a 69 anys 93,3 90,4 92 73,9 78
(6) Treballadors essencials 94,4 88 93,4 45,8 48,7
(8) Persones de 60 a 65 anys 92,6 88,5 91,9 66,6 72,6
(9) Persones de 50 a 59 anys 91,8 85,8 91 48,8 53,5
(10A) Persones de 45 a 49 anys 89,3 79,9 88,2 30,9 37,2
(10B) Persones de 40 a 44 anys 86,8 75,4 85,2 21 27,2
(11A) Persones de 35 a 39 anys 83,1 73,6 80,9 13 15,1
(11B) Persones de 30 a 34 anys 79,7 67,3 77,1 9,6 11,8
(12) Persones de 20 a 29 anys 82,1 64,9 79,2 0,7 2,6
(13A) Persones de 16 a 19 anys 89,8 73,3 87,7 0,2 0,6
(13B) Persones de 12 a 15 anys 75,7 52,6 62 0 0
(14) Persones de 5 a 11 anys 41,2 0 4,1 0 0
Total >=12 anys 89,1 80,2 87 38,9 42,4
Total >=16 anys 89,9 81,9 88,5 41,3 45
Total 82,1 71,3 77,6 34,6 37,7
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.