Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 99,1 98,4 98,4 96,3 96,6
(1B) Personal de residències 95,1 90,6 94,2 67,2 70
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 96,8 94,2 96,4 76,9 80,6
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 95,3 91,4 94,5 61,6 66,6
(4) Persones amb gran dependència 90,7 87,5 89,7 69,7 71
(5A) Persones de 80 anys o més 95,3 94,8 94,9 89,3 89,9
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,9 94,3 94,6 84,7 88,7
(5C) Persones de 66 a 69 anys 93,2 91,2 92,5 77,6 82,9
(6) Treballadors essencials 94,4 89,7 93,6 53,8 58,3
(8) Persones de 60 a 65 anys 92,5 89,7 92 70,9 78,2
(9) Persones de 50 a 59 anys 91,7 87,6 91,2 58,2 64,7
(10A) Persones de 45 a 49 anys 89,2 82,3 88,4 42,3 50,9
(10B) Persones de 40 a 44 anys 86,5 77,8 85,4 33 41,6
(11A) Persones de 35 a 39 anys 82,7 75,6 81,1 27 31,2
(11B) Persones de 30 a 34 anys 79,2 69,6 77 23 28
(12) Persones de 20 a 29 anys 81,7 69,1 79,3 16,7 23,1
(13A) Persones de 16 a 19 anys 89,8 76,2 88,3 7 10,1
(13B) Persones de 12 a 15 anys 77,3 63,8 73,8 0,3 0,9
(14) Persones de 5 a 11 anys 42,5 28,8 34,3 0 0,1
Total >=12 anys 89 82,5 87,8 46,9 52,2
Total >=16 anys 89,7 83,6 88,6 49,8 55,4
Total 81,9 75,2 80,2 41,5 46,3
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.