Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 95,5 93,6 93,7
(1B) Personal de residències 78,3 74,3 75,1
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 85,9 79,8 81,7
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 60,3 7,4 9,7
(4) Persones amb gran dependència 81,4 61,4 62,2
(5A) Persones de 80 anys o més 80,9 21 21
(5B) Persones de 70 a 79 anys 7,7 1,2 1,2
(6) Treballadors essencials 65,2 1,2 2,2
(8A) Persones de 60 a 65 anys 46,5 0,3 1,1
Total >=16 anys 21,1 7,7 8
Total 18,6 6,8 7
* El criteri general és l'administració de dues dosis, amb l'excepció de les persones menors de 66 anys que hagin patit la malaltia amb anterioritat; en aquests casos només és necessària una dosi.