Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,1 96,8 97
(1B) Personal de residències 88,1 81,4 85
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 93,1 86,3 90,3
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 84 62,2 68
(4) Persones amb gran dependència 86,1 83,4 84,1
(5A) Persones de 80 anys o més 92 90,4 90,8
(5B) Persones de 70 a 79 anys 89,4 78,5 87,6
(5C) Persones de 66 a 69 anys 84,5 12,2 20,9
(6) Treballadors essencials 79,9 57,1 61,1
(8) Persones de 60 a 65 anys 81,3 20,2 29,1
(9) Persones de 50 a 59 anys 76,5 47,6 56,5
(10A) Persones de 45 a 49 anys 58,8 2 9,4
(10B) Persones de 40 a 44 anys 37,4 1,3 9,1
(11A) Persones de 35 a 39 anys 3,7 0,9 1,7
Total >=16 anys 49,8 27,6 32,4
Total 43,3 24 28,2
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi