Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 98,1 97,7 97,8 90,6 90,8
(1B) Personal de residències 94,7 90,9 94,3 66,2 68,6
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 97,2 94,5 96,9 75,5 78,1
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 96,2 90,2 95,5 52,8 56,6
(4) Persones amb gran dependència 90,1 87,5 89 62,7 63,1
(5A) Persones de 80 anys o més 94,2 93,8 93,9 85,5 85,6
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,8 92,9 93,3 81,1 83,7
(5C) Persones de 66 a 69 anys 92 89,2 90,7 73,7 76,7
(6) Treballadors essencials 94,4 87,9 93,5 46,1 48,7
(8) Persones de 60 a 65 anys 91,2 87,1 90,6 67 71,9
(9) Persones de 50 a 59 anys 89,7 84,1 89,1 47,9 51,8
(10A) Persones de 45 a 49 anys 86,2 77,5 85,3 26,5 34,2
(10B) Persones de 40 a 44 anys 83,3 73,3 82,1 14,3 23,6
(11A) Persones de 35 a 39 anys 80,5 70,6 78,9 4,7 6,5
(11B) Persones de 30 a 34 anys 78 64,5 76,3 3,1 5,3
(12) Persones de 20 a 29 anys 81 63,6 78,7 0,6 3,1
(13A) Persones de 16 a 19 anys 89,5 73,2 87,7 0,2 0,7
(13B) Persones de 12 a 15 anys 75,7 51,6 61,9 0,1 0,1
(14) Persones de 5 a 11 anys 42,2 0 4,2 0 0
Total >=12 anys 88 79,9 86,3 39,9 43,2
Total >=16 anys 88,4 80,8 87,1 41,2 44,6
Total 83,1 73,7 79,8 36,8 39,9
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.