Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 98,8 98,1 98,1 90 90,6
(1B) Personal de residències 95,1 90,3 94,6 66,3 68,7
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 97 94,4 96,7 77,2 80
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 95,2 88,6 94,2 52,4 57,1
(4) Persones amb gran dependència 88,8 84,4 86,4 64,3 65,4
(5A) Persones de 80 anys o més 93,9 93,3 93,4 85,4 85,7
(5B) Persones de 70 a 79 anys 91,9 89,8 91,3 72,6 81,3
(5C) Persones de 66 a 69 anys 90,2 86 88,8 68 75,2
(6) Treballadors essencials 94,1 87,7 93,3 47,6 51,4
(8) Persones de 60 a 65 anys 89,8 85 89,1 62,1 69,5
(9) Persones de 50 a 59 anys 87,6 80,8 86,8 45,2 53,5
(10A) Persones de 45 a 49 anys 83,5 72,8 82,2 28,4 38,1
(10B) Persones de 40 a 44 anys 79,6 67,1 77,8 18 29,3
(11A) Persones de 35 a 39 anys 74,9 63,7 73,1 13,3 17,3
(11B) Persones de 30 a 34 anys 71,7 57,9 69,7 8,7 12,8
(12) Persones de 20 a 29 anys 74,6 56,6 71,9 0,7 3,7
(13A) Persones de 16 a 19 anys 86,5 69 84 0,2 1
(13B) Persones de 12 a 15 anys 72 48,2 58,5 0,1 0,1
(14) Persones de 5 a 11 anys 38 0 4,6 0 0
Total >=12 anys 83,8 73,8 81,7 34,9 40,7
Total >=16 anys 84,3 74,7 82,6 36,3 42,3
Total 78,4 67,3 74,8 31,9 37,1
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.