Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 98,2 97,6 97,7 91,9 92,2
(1B) Personal de residències 96,2 91,5 95,7 66 68,4
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 96,7 93 96,2 72,9 76,2
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 96 88,8 94,9 50,8 55,6
(4) Persones amb gran dependència 90,6 87,1 88,6 63,5 64,2
(5A) Persones de 80 anys o més 95,1 94,6 94,7 86,1 86,4
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,4 92,9 93,8 73,2 85,1
(5C) Persones de 66 a 69 anys 92,4 89 90,8 71,4 76,7
(6) Treballadors essencials 94,9 88,2 93,9 47,1 50,1
(8) Persones de 60 a 65 anys 91,7 87,2 91 65 71,2
(9) Persones de 50 a 59 anys 90,5 84,3 89,7 46,9 52,6
(10A) Persones de 45 a 49 anys 87,9 78,2 86,7 27 35,2
(10B) Persones de 40 a 44 anys 84,8 73,2 83,4 14,3 24,3
(11A) Persones de 35 a 39 anys 81,8 69,8 79,9 6,4 8,6
(11B) Persones de 30 a 34 anys 78,3 63 75,8 4,4 7,1
(12) Persones de 20 a 29 anys 80,1 61,5 77,4 0,6 3,1
(13A) Persones de 16 a 19 anys 88,5 69,9 86,3 0,2 0,9
(13B) Persones de 12 a 15 anys 75,1 51,2 62,4 0,1 0,1
(14) Persones de 5 a 11 anys 38,2 0 4 0 0
Total >=12 anys 88,7 79,6 86,7 39,5 44,4
Total >=16 anys 89,3 80,9 87,8 41,3 46,4
Total 82,7 72,4 79,1 35,9 40,4
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.