Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 98,3 97,4 97,7 87 87,5
(1B) Personal de residències 96,2 91,8 95,4 67,1 69,8
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 97,3 94,8 97 74,8 77,7
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 96,2 91,5 95,4 55,1 59,9
(4) Persones amb gran dependència 90,5 86,8 87,9 67 67,5
(5A) Persones de 80 anys o més 94,5 94,1 94,2 86,6 86,9
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,7 92,7 93,3 80,3 84,5
(5C) Persones de 66 a 69 anys 92,2 89,5 91 74,5 78,6
(6) Treballadors essencials 94,6 88,1 93,8 48,5 51,8
(8) Persones de 60 a 65 anys 91,4 87,5 90,9 68,5 74,6
(9) Persones de 50 a 59 anys 89,4 84,2 88,8 52 56,7
(10A) Persones de 45 a 49 anys 86,5 78,4 85,5 34,2 41,7
(10B) Persones de 40 a 44 anys 83,8 73,9 82,6 21,9 31,4
(11A) Persones de 35 a 39 anys 80,4 70,5 78,9 11,2 13,7
(11B) Persones de 30 a 34 anys 78,1 65,3 76,4 7,5 10,5
(12) Persones de 20 a 29 anys 80,4 63,3 78,5 0,6 3
(13A) Persones de 16 a 19 anys 88,7 71,8 87,1 0,2 0,9
(13B) Persones de 12 a 15 anys 77 52,3 62,7 0,1 0,1
(14) Persones de 5 a 11 anys 44,6 0 4,3 0 0
Total >=12 anys 88 79,7 86,2 42 45,9
Total >=16 anys 88,3 80,7 87,1 43,5 47,6
Total 83 73,4 79,5 38,6 42,3
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.