Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 98,8 98,3 98,3 94,2 94,6
(1B) Personal de residències 95,4 93,3 95,6 71,3 74,4
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 97,3 94,6 97 73,2 76,4
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 95,7 90,2 94,8 57 61
(4) Persones amb gran dependència 89,2 81,9 84,1 60,7 61,7
(5A) Persones de 80 anys o més 94,8 94,2 94,3 88,4 88,7
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,4 93,1 93,9 76,7 86,6
(5C) Persones de 66 a 69 anys 92,7 90,2 91,4 77,4 80,6
(6) Treballadors essencials 95,7 90,8 94,9 55,2 58,6
(8) Persones de 60 a 65 anys 92,8 89,4 92,1 70,8 76,4
(9) Persones de 50 a 59 anys 91,6 85,9 90,9 54,6 60,8
(10A) Persones de 45 a 49 anys 89 79,8 88,1 35,3 45,6
(10B) Persones de 40 a 44 anys 85,6 74,6 84,3 24,6 35,4
(11A) Persones de 35 a 39 anys 81,2 72,1 79,4 15,8 18,7
(11B) Persones de 30 a 34 anys 80,1 68,1 77,4 10,7 13,5
(12) Persones de 20 a 29 anys 82 65,8 79,7 0,9 2,7
(13A) Persones de 16 a 19 anys 89,7 76,1 87,6 0,3 0,8
(13B) Persones de 12 a 15 anys 79,2 54,5 62,5 0,1 0,1
(14) Persones de 5 a 11 anys 49,2 0 4,3 0 0
Total >=12 anys 89,2 80,7 87 41,7 46,7
Total >=16 anys 89,8 82,3 88,5 44,1 49,5
Total 83,2 72,4 78,4 37,4 41,9
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.