Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 97,8 97 97
(1B) Personal de residències 82,6 76,1 77,9
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 86,1 79,5 82,4
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 69,4 12,2 15,6
(4) Persones amb gran dependència 86,5 82,1 83,1
(5A) Persones de 80 anys o més 91,7 88,4 88,4
(5B) Persones de 70 a 79 anys 85,4 38 48,2
(5C) Persones de 66 a 69 anys 73,9 4,1 4,4
(6) Treballadors essencials 74 1,6 3,1
(8) Persones de 60 a 65 anys 73,9 4,8 6,9
(9) Persones de 50 a 59 anys 6,1 2,2 2,4
Total >=16 anys 30,9 13,3 14,6
Total 25,9 11,1 12,3
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi