Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 93,4 92,9 92,9
(1B) Personal de residències 83,1 76,2 77,4
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 85 79,2 80,9
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 67,4 9,6 11,7
(4) Persones amb gran dependència 89,7 87,8 88,1
(5A) Persones de 80 anys o més 92,6 89,1 89,1
(5B) Persones de 70 a 79 anys 88,4 38,6 45,2
(5C) Persones de 66 a 69 anys 71 4,2 4,6
(6) Treballadors essencials 70,5 1 2,4
(8) Persones de 60 a 65 anys 69,5 4,3 6
(9) Persones de 50 a 59 anys 4,4 1,6 1,7
Total >=16 anys 29,8 13 13,9
Total 24,8 10,8 11,6
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi