Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 96,8 95,7 95,7
(1B) Personal de residències 83,4 74,3 78,2
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 83,8 73,3 77,8
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 62,1 7,7 10,8
(4) Persones amb gran dependència 86,6 83,4 83,4
(5A) Persones de 80 anys o més 92,7 90,1 90,1
(5B) Persones de 70 a 79 anys 91,4 48,5 59,8
(5C) Persones de 66 a 69 anys 79,3 2,8 3,3
(6) Treballadors essencials 64,7 1,1 2,3
(8) Persones de 60 a 65 anys 72,1 3,1 4,9
(9) Persones de 50 a 59 anys 28 1,8 2,8
Total >=16 anys 36,2 14,5 16,1
Total 30,3 12,1 13,4
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi