Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 98,6 98,4 98,5 95,1 95,4
(1B) Personal de residències 96,7 92,8 95,9 70,7 73,6
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 97,1 93,9 96,7 73 76,2
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 96,1 90,8 95,4 57,4 62,4
(4) Persones amb gran dependència 91,2 87,4 88,7 64 65
(5A) Persones de 80 anys o més 95,2 94,7 94,8 88,9 89,1
(5B) Persones de 70 a 79 anys 95,5 93,9 94,8 76 87,8
(5C) Persones de 66 a 69 anys 94 91,1 92 78,7 81,6
(6) Treballadors essencials 96,1 91 95,3 57,1 61,1
(8) Persones de 60 a 65 anys 92,9 89,3 92,1 71,4 77
(9) Persones de 50 a 59 anys 92 86,7 91,4 55,8 62,3
(10A) Persones de 45 a 49 anys 89,9 80,7 88,9 40 49,9
(10B) Persones de 40 a 44 anys 87,6 76,7 86,4 27,3 38,2
(11A) Persones de 35 a 39 anys 83,8 74,4 82 18,3 21,1
(11B) Persones de 30 a 34 anys 80 67,4 77,6 11,8 15
(12) Persones de 20 a 29 anys 82,1 65,3 79,1 1 2,1
(13A) Persones de 16 a 19 anys 90,4 74,8 88,2 0,3 0,5
(13B) Persones de 12 a 15 anys 80,1 53,7 63,6 0,1 0,2
(14) Persones de 5 a 11 anys 50,7 0 5,5 0 0
Total >=12 anys 90,3 82,2 88,2 45,8 51,1
Total >=16 anys 90,8 83,5 89,4 47,9 53,5
Total 84,6 74,4 80,2 41,5 46,2
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.