Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 98,7 98,4 98,4 94,8 95,5
(1B) Personal de residències 95,8 93,8 95,7 74,4 75,9
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 97,3 95,3 97,1 75,9 78,2
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 95 90,7 93,5 53,1 55,8
(4) Persones amb gran dependència 88,7 85,1 86,2 61,8 62,9
(5A) Persones de 80 anys o més 93,3 92,9 93 85,3 85,5
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,5 92,3 93 79,4 84,3
(5C) Persones de 66 a 69 anys 91,4 88,8 90,3 73,9 77,1
(6) Treballadors essencials 94 88,8 93,3 49,3 51,4
(8) Persones de 60 a 65 anys 90,2 86,7 89,6 65,6 70,3
(9) Persones de 50 a 59 anys 88,4 82,3 87,6 47,8 51,8
(10A) Persones de 45 a 49 anys 86,1 76,6 84,9 31,2 37,1
(10B) Persones de 40 a 44 anys 82,4 71,1 81 19 26,4
(11A) Persones de 35 a 39 anys 78,7 70 76,3 10,3 12
(11B) Persones de 30 a 34 anys 76 64 73,1 6,8 9
(12) Persones de 20 a 29 anys 79 63,1 76,1 0,8 2,9
(13A) Persones de 16 a 19 anys 86,9 73,4 84,4 0,3 0,7
(13B) Persones de 12 a 15 anys 73,2 53,1 59,7 0,1 0,1
(14) Persones de 5 a 11 anys 37,2 0 3 0 0
Total >=12 anys 86,7 78,7 84,6 40 43,4
Total >=16 anys 87,4 80,1 86 42,1 45,7
Total 80,6 71,1 76,6 36,1 39,2
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.