Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 96,2 92,5 92,6
(1B) Personal de residències 82 77,4 79,1
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 82,7 77 79
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 62,9 9,3 12,2
(4) Persones amb gran dependència 83,9 73 73,6
(5A) Persones de 80 anys o més 86,7 24,9 24,9
(5B) Persones de 70 a 79 anys 17,2 1,9 1,9
(6) Treballadors essencials 67,3 0,7 2,6
(8A) Persones de 60 a 65 anys 46,2 0,3 1,4
Total >=16 anys 19,3 6,6 6,9
Total 16,3 5,6 5,8
* El criteri general és l'administració de dues dosis, amb l'excepció de les persones menors de 66 anys que hagin patit la malaltia amb anterioritat; en aquests casos només és necessària una dosi.