Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,9 98 98,3
(1B) Personal de residències 96,9 89,9 96,1
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 96,3 90,6 95,7
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 95,1 84,6 93,9
(4) Persones amb gran dependència 91 89,6 90,8
(5A) Persones de 80 anys o més 95 94,5 94,7
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,2 85,3 93,9
(5C) Persones de 66 a 69 anys 91,6 85,6 90
(6) Treballadors essencials 94,3 84,7 92,9
(8) Persones de 60 a 65 anys 90,5 80,1 89,4
(9) Persones de 50 a 59 anys 89,4 77,6 88,7
(10A) Persones de 45 a 49 anys 86,7 67,7 85,8
(10B) Persones de 40 a 44 anys 82,7 58,7 81,5
(11A) Persones de 35 a 39 anys 78,6 65,6 76,3
(11B) Persones de 30 a 34 anys 72,7 56,8 70
(12) Persones de 20 a 29 anys 72,4 54,7 69
(13A) Persones de 16 a 19 anys 82,9 66,4 80,2
(13B) Persones de 12 a 15 anys 75,8 62,8 73,3
Total >=12 anys 85,9 72,9 84,3
Total >=16 anys 86,4 73,4 84,9
Total 76,5 64,9 75
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi