Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 98,5 98,1 98,1 95,1 95,4
(1B) Personal de residències 95,1 92,8 95,1 68,4 71,1
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 96,2 92,9 96 72 74,1
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 95,2 91,2 94 61,5 64,7
(4) Persones amb gran dependència 89,1 84,7 85,8 62,9 63,6
(5A) Persones de 80 anys o més 95 94,8 94,8 88,8 88,8
(5B) Persones de 70 a 79 anys 95 94,2 94,6 81,7 88,2
(5C) Persones de 66 a 69 anys 92,5 90,4 91,3 77,6 79,7
(6) Treballadors essencials 95,2 90,1 94,4 53,8 57,4
(8) Persones de 60 a 65 anys 92,2 88,8 91,5 69,8 74,8
(9) Persones de 50 a 59 anys 91,3 86 90,6 53,7 59,1
(10A) Persones de 45 a 49 anys 88,5 79,7 87,4 36 45,7
(10B) Persones de 40 a 44 anys 84,3 73 82,9 24,3 33,9
(11A) Persones de 35 a 39 anys 79,8 71,1 77,6 15,1 16,8
(11B) Persones de 30 a 34 anys 75,6 65,2 73 10 11,9
(12) Persones de 20 a 29 anys 80 65,9 77,4 0,9 2,1
(13A) Persones de 16 a 19 anys 90,4 76,4 88,4 0,2 0,5
(13B) Persones de 12 a 15 anys 76 52,6 61,8 0,1 0,1
(14) Persones de 5 a 11 anys 40,8 0 4 0 0
Total >=12 anys 88,4 80,4 86,3 41,5 45,6
Total >=16 anys 89,2 82,2 87,8 44,1 48,4
Total 81,8 72 77,5 37,2 40,8
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.