Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,4 98 98,2
(1B) Personal de residències 95,6 89 94,5
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 96,3 90,1 95,7
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 95,1 84,4 93,3
(4) Persones amb gran dependència 94 91,6 93
(5A) Persones de 80 anys o més 94,9 94,2 94,4
(5B) Persones de 70 a 79 anys 95,1 88,5 94,7
(5C) Persones de 66 a 69 anys 93,4 88,1 91,3
(6) Treballadors essencials 95,4 86 93,9
(8) Persones de 60 a 65 anys 92 82,7 90,7
(9) Persones de 50 a 59 anys 90,8 80,1 90,1
(10A) Persones de 45 a 49 anys 88,4 71,3 87,5
(10B) Persones de 40 a 44 anys 85,5 61,9 84
(11A) Persones de 35 a 39 anys 81,1 69,8 78,7
(11B) Persones de 30 a 34 anys 75,5 61,3 73
(12) Persones de 20 a 29 anys 75,6 59,2 72,5
(13A) Persones de 16 a 19 anys 85,3 69,4 82,5
(13B) Persones de 12 a 15 anys 79,8 67,1 77,3
Total >=12 anys 88,3 76,7 86,7
Total >=16 anys 88,7 77,1 87,1
Total 79,1 68,7 77,6
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi