Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 95,2 92,2 92,4
(1B) Personal de residències 74,6 69,9 71,5
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 78,6 70,6 74,5
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 60,1 6 9,3
(4) Persones amb gran dependència 81,5 67,1 67,8
(5A) Persones de 80 anys o més 85,8 35,3 35,3
(5B) Persones de 70 a 79 anys 13,8 1,6 1,6
(6) Treballadors essencials 65,6 0,9 1,9
(8A) Persones de 60 a 65 anys 43,2 0,4 0,9
Total >=16 anys 17,9 6,2 6,5
Total 14,9 5,2 5,4
* El criteri general és l'administració de dues dosis, amb l'excepció de les persones menors de 66 anys que hagin patit la malaltia amb anterioritat; en aquests casos només és necessària una dosi.