Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 97,6 96,9 96,9
(1B) Personal de residències 89,6 84,7 86,1
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 92,3 85,2 88,2
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 84,3 62,7 65,2
(4) Persones amb gran dependència 89,1 86 87,1
(5A) Persones de 80 anys o més 91,8 90,9 91,1
(5B) Persones de 70 a 79 anys 91,7 85,4 90,5
(5C) Persones de 66 a 69 anys 85,2 8,7 10,5
(6) Treballadors essencials 82,1 60,6 62,7
(8) Persones de 60 a 65 anys 80,8 17,8 21,3
(9) Persones de 50 a 59 anys 77,8 50 53,2
(10A) Persones de 45 a 49 anys 64 1,7 4,6
(10B) Persones de 40 a 44 anys 43,6 1,3 4
(11A) Persones de 35 a 39 anys 4,2 1 1,3
Total >=16 anys 57,2 31,7 33,9
Total 48,6 26,9 28,8
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi