Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,5 98 98,1
(1B) Personal de residències 94,1 88,7 93,7
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,4 90,6 95,3
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94,5 86,6 92,6
(4) Persones amb gran dependència 91,9 89,7 91,4
(5A) Persones de 80 anys o més 94,6 94,4 94,4
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,9 91,1 94,6
(5C) Persones de 66 a 69 anys 91,9 88 90,4
(6) Treballadors essencials 94,2 85,4 92,7
(8) Persones de 60 a 65 anys 91,2 82,1 90,1
(9) Persones de 50 a 59 anys 89,9 80,6 89,2
(10A) Persones de 45 a 49 anys 86,9 70 85,9
(10B) Persones de 40 a 44 anys 82 60,5 80,9
(11A) Persones de 35 a 39 anys 76,9 67,9 75,2
(11B) Persones de 30 a 34 anys 70,4 60,3 68,3
(12) Persones de 20 a 29 anys 72,8 59,5 70,3
(13A) Persones de 16 a 19 anys 85,4 72,2 83,5
(13B) Persones de 12 a 15 anys 78,3 67,3 76,4
Total >=12 anys 86,3 75,9 85
Total >=16 anys 86,8 76,5 85,5
Total 76,2 67 75
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi