Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 97 96,2 96,2
(1B) Personal de residències 84,2 80,6 81,5
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 87,7 82 84
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 64,7 9 11,4
(4) Persones amb gran dependència 88,9 87,1 87,2
(5A) Persones de 80 anys o més 92,6 90,5 90,5
(5B) Persones de 70 a 79 anys 90,1 52,8 57,2
(5C) Persones de 66 a 69 anys 78,2 4 4,4
(6) Treballadors essencials 71 0,7 1,8
(8) Persones de 60 a 65 anys 75,3 4,4 6,7
(9) Persones de 50 a 59 anys 20 2,3 3
Total >=16 anys 34,3 14,9 15,8
Total 28,8 12,5 13,3
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi