Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,8 98,4 98,8
(1B) Personal de residències 87 78,8 82,7
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 91,3 85,7 89,5
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 88,7 79,8 85
(4) Persones amb gran dependència 87,4 85,7 86,3
(5A) Persones de 80 anys o més 93,1 92,3 92,4
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,2 92,1 92,7
(5C) Persones de 66 a 69 anys 87,9 79,6 86,2
(6) Treballadors essencials 84,9 75,3 80,4
(8) Persones de 60 a 65 anys 86,1 74,6 84,4
(9) Persones de 50 a 59 anys 82,7 74,8 82
(10A) Persones de 45 a 49 anys 78,3 61,7 76,6
(10B) Persones de 40 a 44 anys 72,3 55,1 70,6
(11A) Persones de 35 a 39 anys 62,1 47,2 54,3
(11B) Persones de 30 a 34 anys 49,7 25,5 31,8
(12) Persones de 20 a 29 anys 46 7,3 18
(13A) Persones de 16 a 19 anys 41,3 6,7 13,3
Total >=16 anys 75,1 60,3 68,1
Total 62,9 50,5 57
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi