Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,1 97,2 97,2
(1B) Personal de residències 78,9 72 72,4
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 81,8 74,9 77
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 63,4 5,3 8
(4) Persones amb gran dependència 84,6 83 83,5
(5A) Persones de 80 anys o més 91,6 88,9 88,9
(5B) Persones de 70 a 79 anys 86,2 42,3 42,5
(5C) Persones de 66 a 69 anys 71,8 3,7 3,9
(6) Treballadors essencials 66,3 0,7 2,1
(8) Persones de 60 a 65 anys 71 3,3 4,9
(9) Persones de 50 a 59 anys 3,5 1,7 1,7
Total >=16 anys 30,6 13,4 13,8
Total 25,7 11,3 11,6
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi