Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 96,9 96,4 96,4
(1B) Personal de residències 83 80,1 80,7
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 87,1 80,1 82,2
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 65,4 8,8 11,2
(4) Persones amb gran dependència 88,5 86,9 87
(5A) Persones de 80 anys o més 92,1 88,8 88,8
(5B) Persones de 70 a 79 anys 84,5 43,7 48,1
(5C) Persones de 66 a 69 anys 75,3 3,8 4,2
(6) Treballadors essencials 72,2 0,6 1,7
(8) Persones de 60 a 65 anys 72,3 4,2 6,3
(9) Persones de 50 a 59 anys 4,3 2,2 2,3
Total >=16 anys 30,7 13,9 14,6
Total 25,8 11,7 12,3
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi