Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 98,9 98,5 98,6 94,7 94,9
(1B) Personal de residències 94,4 90,6 94,3 67,1 70
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,1 92,6 95,6 72,9 75,1
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94,9 88,8 94,3 54,1 59,9
(4) Persones amb gran dependència 89,8 85,5 86,9 69,2 70,1
(5A) Persones de 80 anys o més 95,3 95 95 89,3 89,3
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,3 93,7 94 85,2 86,2
(5C) Persones de 66 a 69 anys 91 88,5 89,8 73,7 75,9
(6) Treballadors essencials 94,1 88 93,4 52,5 56,6
(8) Persones de 60 a 65 anys 90 85,4 89,5 64,1 70,2
(9) Persones de 50 a 59 anys 87,1 79,4 86,4 46,4 52,5
(10A) Persones de 45 a 49 anys 83,3 71,5 82,2 28,1 35,9
(10B) Persones de 40 a 44 anys 80,4 67,3 78,9 20,2 27,5
(11A) Persones de 35 a 39 anys 76,9 63,2 75,1 11,9 18,2
(11B) Persones de 30 a 34 anys 73,4 58,9 71,1 8,5 14,1
(12) Persones de 20 a 29 anys 77,5 59,6 74,9 0,7 4,5
(13A) Persones de 16 a 19 anys 85,4 69,2 83,1 0,3 0,6
(13B) Persones de 12 a 15 anys 70,3 47,9 58,3 0 0
(14) Persones de 5 a 11 anys 33,7 0 4,6 0 0
Total >=12 anys 85,9 76,4 84 41 45,1
Total >=16 anys 86,7 77,9 85,4 43,1 47,5
Total 79,2 68,6 75,7 36,8 40,5
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.