Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 98,6 97,7 97,7 90,4 90,4
(1B) Personal de residències 94 90,4 93 70,2 73,8
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,6 93,9 95,6 72,8 78,3
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 96,6 91 95,4 61 63,1
(4) Persones amb gran dependència 93,8 90,2 90,7 78,9 79,4
(5A) Persones de 80 anys o més 95,3 95,3 95,4 89,3 89,4
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,5 93,8 94,3 85 86,7
(5C) Persones de 66 a 69 anys 92,5 90 91,8 75,4 80,2
(6) Treballadors essencials 93,1 89 92,5 53,7 56,3
(8) Persones de 60 a 65 anys 91,3 87,5 90,8 67,9 74,6
(9) Persones de 50 a 59 anys 89,9 84,8 89,3 54,4 58,5
(10A) Persones de 45 a 49 anys 86,3 76,5 85,4 33,7 42,6
(10B) Persones de 40 a 44 anys 83,7 72,7 82,5 22,7 33,5
(11A) Persones de 35 a 39 anys 81,5 73,5 80 14,3 16,5
(11B) Persones de 30 a 34 anys 76,6 66,7 74 9,7 11,3
(12) Persones de 20 a 29 anys 81,6 66,2 79,4 0,5 2
(13A) Persones de 16 a 19 anys 88,8 74,5 87,1 0,2 0,3
(13B) Persones de 12 a 15 anys 74,3 53,6 60,2 0,1 0,1
(14) Persones de 5 a 11 anys 45,7 0,1 3,2 0 0
Total >=12 anys 88,1 80,6 86,3 43,9 47,7
Total >=16 anys 88,8 82 87,7 46,3 50,2
Total 81,9 72,4 77,7 39,4 42,8
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.