Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 99,2 98,7 99 94,9 95,1
(1B) Personal de residències 95,1 92 94,8 71,6 73,7
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,8 93,7 95,5 73,6 75,4
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 95,4 91,7 94,7 59,5 62,6
(4) Persones amb gran dependència 89,3 86,1 87,2 60 60,5
(5A) Persones de 80 anys o més 94,4 94,1 94,2 87,6 87,8
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,8 93,1 93,5 83 85
(5C) Persones de 66 a 69 anys 91,3 88,2 90,2 71,3 76
(6) Treballadors essencials 93,7 88,6 92,8 53,3 55,9
(8) Persones de 60 a 65 anys 91,1 86,9 90,5 64,5 71,1
(9) Persones de 50 a 59 anys 89,1 84 88,4 49,7 53,9
(10A) Persones de 45 a 49 anys 86,7 78 85,7 32,6 39,4
(10B) Persones de 40 a 44 anys 83 72,2 81,3 18,6 27,2
(11A) Persones de 35 a 39 anys 78,7 69,3 76,6 9,6 11,4
(11B) Persones de 30 a 34 anys 75,7 64,4 73,2 6 7,6
(12) Persones de 20 a 29 anys 79,1 62,1 76,3 0,5 1,9
(13A) Persones de 16 a 19 anys 85,9 69,7 83,6 0,2 0,5
(13B) Persones de 12 a 15 anys 71,3 49,3 58,4 0,1 0,1
(14) Persones de 5 a 11 anys 37,6 0 3,7 0 0
Total >=12 anys 86,9 78,7 84,9 40,4 43,7
Total >=16 anys 87,8 80,4 86,4 42,8 46,3
Total 80,1 70,3 76,1 36,1 39,1
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.