Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 98,9 97,3 97,3 97,7 97,7
(1B) Personal de residències 95,7 89 95,2 54,5 56,5
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 96 91,7 95,4 69,5 73,4
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 96,1 91 94,7 55,5 58,3
(4) Persones amb gran dependència 87 80,3 80,7 55 55
(5A) Persones de 80 anys o més 92,7 87,4 87,5 84,6 84,7
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,1 92,1 92,5 80,5 82,7
(5C) Persones de 66 a 69 anys 91,4 87,8 89,8 71,4 74,7
(6) Treballadors essencials 93,3 88,2 92,1 48,8 50,4
(8) Persones de 60 a 65 anys 90,1 84,6 89 63,4 67,9
(9) Persones de 50 a 59 anys 88,8 82,6 87,6 47,8 51,2
(10A) Persones de 45 a 49 anys 86,5 77,6 85,3 24,9 32,3
(10B) Persones de 40 a 44 anys 83,7 71,5 81,3 10,6 19,8
(11A) Persones de 35 a 39 anys 77,8 69 75,2 1,3 2
(11B) Persones de 30 a 34 anys 74 62,5 70,5 0,9 1,6
(12) Persones de 20 a 29 anys 77,9 63,9 74,1 0,6 1,8
(13A) Persones de 16 a 19 anys 87 74,8 84,3 0,1 0,3
(13B) Persones de 12 a 15 anys 70,1 50,6 56,6 0,1 0,1
(14) Persones de 5 a 11 anys 39,7 0 2,1 0 0
Total >=12 anys 86,2 77,8 83,3 37,2 40,2
Total >=16 anys 87,1 79,4 84,9 39,3 42,5
Total 79,6 69,6 74,7 33,2 35,9
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.