Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 99,6 99 99 95,2 95,5
(1B) Personal de residències 95,9 90,8 95,3 68,9 72,6
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 96,9 94,2 96,7 76,5 79
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 95,3 90,5 94,4 57,9 61
(4) Persones amb gran dependència 87 84,2 85,2 59,7 60
(5A) Persones de 80 anys o més 93,7 93,1 93,2 86,4 86,4
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,8 92,9 93,2 83,2 84,4
(5C) Persones de 66 a 69 anys 91,5 88,2 90,1 71 75,2
(6) Treballadors essencials 94,9 89,4 94,1 50,8 53
(8) Persones de 60 a 65 anys 90 85,3 89,1 64,5 69,8
(9) Persones de 50 a 59 anys 88,2 82,9 87,3 50,3 53,6
(10A) Persones de 45 a 49 anys 85,5 77,1 84,2 31,2 37,3
(10B) Persones de 40 a 44 anys 82,1 72 80,5 16,5 25,2
(11A) Persones de 35 a 39 anys 77,7 68,1 75,3 4,7 5,9
(11B) Persones de 30 a 34 anys 74 62 71 2,6 3,9
(12) Persones de 20 a 29 anys 78,5 62 75,3 0,3 2
(13A) Persones de 16 a 19 anys 86 71,5 83,4 0,1 0,5
(13B) Persones de 12 a 15 anys 72,2 50,6 57,8 0,1 0,1
(14) Persones de 5 a 11 anys 40,5 0 2,7 0 0
Total >=12 anys 86,1 77,7 83,7 38,3 41,3
Total >=16 anys 86,9 79,3 85,2 40,5 43,7
Total 79,5 69,4 74,9 34,2 36,8
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.