Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 94,1 91,4 91,5
(1B) Personal de residències 83,6 76,3 77,9
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 89 81,4 84,1
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 64,8 9,7 12,4
(4) Persones amb gran dependència 89,7 83 83,3
(5A) Persones de 80 anys o més 91,5 86,8 86,9
(5B) Persones de 70 a 79 anys 85,6 29,6 32,9
(5C) Persones de 66 a 69 anys 76 4,7 5,9
(6) Treballadors essencials 69,7 1,4 3
(8) Persones de 60 a 65 anys 74 5,7 8,3
(9) Persones de 50 a 59 anys 5,9 2,2 2,5
Total >=16 anys 34,8 15,8 16,7
Total 30,7 13,9 14,7
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi