Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 94,9 93,2 93,3
(1B) Personal de residències 83,4 78,3 79,9
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 86,1 79,7 82,7
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 62,1 8,9 11,9
(4) Persones amb gran dependència 87,3 81,8 82,5
(5A) Persones de 80 anys o més 91,9 87,1 87,2
(5B) Persones de 70 a 79 anys 84,7 27,7 39,3
(5C) Persones de 66 a 69 anys 72,6 4,6 6,7
(6) Treballadors essencials 69,6 1,8 3,4
(8) Persones de 60 a 65 anys 70,9 5,8 8,4
(9) Persones de 50 a 59 anys 6,3 2,9 3,1
Total >=16 anys 35,4 16,9 18,7
Total 30,6 14,6 16,2
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi