Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,6 98 98
(1B) Personal de residències 92,9 85,6 91,2
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,2 87,9 94,8
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 95,5 88,6 94,5
(4) Persones amb gran dependència 95,7 94,6 95,7
(5A) Persones de 80 anys o més 94,7 94,5 94,6
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,7 93,7 94,5
(5C) Persones de 66 a 69 anys 91,9 86,4 91,3
(6) Treballadors essencials 92,5 85,6 91,6
(8) Persones de 60 a 65 anys 90,3 80,4 89,6
(9) Persones de 50 a 59 anys 89,1 80,9 88,2
(10A) Persones de 45 a 49 anys 84,2 68,9 83,1
(10B) Persones de 40 a 44 anys 82,1 58,5 80,1
(11A) Persones de 35 a 39 anys 78,5 69,4 76,6
(11B) Persones de 30 a 34 anys 73,9 62,6 70,8
(12) Persones de 20 a 29 anys 75,9 60,3 72,8
(13A) Persones de 16 a 19 anys 86,2 69,9 83,5
(13B) Persones de 12 a 15 anys 76,9 66,6 73,7
Total >=12 anys 86,5 76,4 85
Total >=16 anys 87 76,9 85,6
Total 76,7 67,8 75,4
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi