Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 94,7 91,8 91,8
(1B) Personal de residències 79 73,9 74,3
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 83,3 69,3 72,6
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 61,6 11 12,3
(4) Persones amb gran dependència 94,7 83,3 84,2
(5A) Persones de 80 anys o més 88,5 21,3 21,3
(5B) Persones de 70 a 79 anys 16,6 2,4 2,4
(6) Treballadors essencials 64,8 1,6 2,4
(8A) Persones de 60 a 65 anys 40,1 0,3 0,5
Total >=16 anys 20,7 6,6 6,8
Total 17,4 5,5 5,7
* El criteri general és l'administració de dues dosis, amb l'excepció de les persones menors de 66 anys que hagin patit la malaltia amb anterioritat; en aquests casos només és necessària una dosi.