Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 99 98,2 98,7
(1B) Personal de residències 94,7 89,5 94,2
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,1 91,2 94,6
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94,8 87,6 93,5
(4) Persones amb gran dependència 91,5 90,1 91,5
(5A) Persones de 80 anys o més 94 93,8 93,9
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,6 92,5 93,4
(5C) Persones de 66 a 69 anys 91 85,4 89,8
(6) Treballadors essencials 93,1 85,1 91,6
(8) Persones de 60 a 65 anys 90,1 79,8 89,1
(9) Persones de 50 a 59 anys 88,1 79,7 87,2
(10A) Persones de 45 a 49 anys 85,2 72,3 84
(10B) Persones de 40 a 44 anys 81,7 62,9 80,1
(11A) Persones de 35 a 39 anys 75,9 65,8 73,4
(11B) Persones de 30 a 34 anys 71,9 59,8 69,1
(12) Persones de 20 a 29 anys 73,1 56,8 70,3
(13A) Persones de 16 a 19 anys 81,7 65,1 79,2
(13B) Persones de 12 a 15 anys 73,2 61,8 71
Total >=12 anys 85,1 75,1 83,6
Total >=16 anys 85,8 75,9 84,3
Total 75,1 66,3 73,8
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi