Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,6 94,9 94,9
(1B) Personal de residències 72,3 67,5 68
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 81,8 72,1 75,8
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 58,9 8 9,8
(4) Persones amb gran dependència 82,6 61 61
(5A) Persones de 80 anys o més 76,3 10,2 10,2
(5B) Persones de 70 a 79 anys 9,9 2,3 2,3
(6) Treballadors essencials 65,5 0,8 1,2
(8A) Persones de 60 a 65 anys 38 0,3 0,5
Total >=16 anys 16 4,6 4,8
Total 13,2 3,8 3,9
* El criteri general és l'administració de dues dosis, amb l'excepció de les persones menors de 66 anys que hagin patit la malaltia amb anterioritat; en aquests casos només és necessària una dosi.