Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 87,3 85,3 85,4
(1B) Personal de residències 78,9 73,9 75,1
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 85,3 74,4 76,9
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 63,1 11,5 13,2
(4) Persones amb gran dependència 85,9 73,4 74,2
(5A) Persones de 80 anys o més 85 26 26
(5B) Persones de 70 a 79 anys 20,3 2,9 2,9
(6) Treballadors essencials 64,4 1,3 2,2
(8A) Persones de 60 a 65 anys 42 0,3 0,7
Total >=16 anys 19 6,5 6,7
Total 15,8 5,4 5,6
* El criteri general és l'administració de dues dosis, amb l'excepció de les persones menors de 66 anys que hagin patit la malaltia amb anterioritat; en aquests casos només és necessària una dosi.