Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 95,9 94,4 94,4
(1B) Personal de residències 82,3 76,1 78
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 88,6 82,6 84,9
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 62,2 8,1 11,1
(4) Persones amb gran dependència 87,2 83,1 83,7
(5A) Persones de 80 anys o més 90,8 86,1 86,2
(5B) Persones de 70 a 79 anys 82,4 29,7 31,7
(5C) Persones de 66 a 69 anys 73,6 4,4 5
(6) Treballadors essencials 69,3 1,4 2,6
(8) Persones de 60 a 65 anys 72,1 5,8 7,9
(9) Persones de 50 a 59 anys 6,1 2,6 2,8
Total >=16 anys 35,1 16,5 17,1
Total 31,1 14,6 15,2
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi