Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 86,2 81,9 82,3
(1B) Personal de residències 81,1 76,1 78
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 88,6 82,5 85,3
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 60,1 8,5 12,1
(4) Persones amb gran dependència 82,4 75,7 75,8
(5A) Persones de 80 anys o més 90 84,2 84,3
(5B) Persones de 70 a 79 anys 79,6 30 36
(5C) Persones de 66 a 69 anys 66 3,5 4,8
(6) Treballadors essencials 69,2 1,2 3,1
(8) Persones de 60 a 65 anys 64,7 4,3 6,5
(9) Persones de 50 a 59 anys 5,2 2,1 2,3
Total >=16 anys 27,2 12,3 13,3
Total 23,7 10,7 11,6
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi