Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 99,7 99,7 99,7 98,2 98,2
(1B) Personal de residències 98 94,8 97,4 71,2 74,1
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,8 95,8 96,9 76 79,5
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 96,4 92,4 96,8 58 60,8
(4) Persones amb gran dependència 91,7 91,7 91,7 83,4 83,4
(5A) Persones de 80 anys o més 95,9 95,6 95,7 92,6 92,7
(5B) Persones de 70 a 79 anys 95 94,8 95 89,5 90,6
(5C) Persones de 66 a 69 anys 94 92,6 93,6 81,4 84,1
(6) Treballadors essencials 95,4 91,3 94,8 58,6 60,4
(8) Persones de 60 a 65 anys 91,6 88,8 91,2 73,4 78,9
(9) Persones de 50 a 59 anys 88,7 85,1 88,3 59,6 62,8
(10A) Persones de 45 a 49 anys 83,3 77,7 82,4 38,1 43,6
(10B) Persones de 40 a 44 anys 81 72,9 80,5 25,6 31,4
(11A) Persones de 35 a 39 anys 77 69,1 75,8 11,2 14,7
(11B) Persones de 30 a 34 anys 75,4 65,3 73,4 8 10,3
(12) Persones de 20 a 29 anys 80,8 69,3 79,1 0,7 2,4
(13A) Persones de 16 a 19 anys 87 77,4 86,1 0,3 0,4
(13B) Persones de 12 a 15 anys 72,9 52,5 58,8 0 0
(14) Persones de 5 a 11 anys 42,2 0 2,8 0 0
Total >=12 anys 88,5 83,3 87,1 52,4 55
Total >=16 anys 89,1 84,6 88,3 54,6 57,3
Total 83,2 76,2 79,8 47,9 50,3
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.