Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 98,8 98,4 98,4 96,7 97,2
(1B) Personal de residències 97,3 94,6 97,1 65,5 67
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,6 93,2 95,6 75 79
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 95,4 91,5 95 56,9 61,5
(4) Persones amb gran dependència 89 87,3 88,9 70,9 71,3
(5A) Persones de 80 anys o més 93,5 93,1 93,1 87,8 87,9
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,9 93,3 93,6 83,9 86,8
(5C) Persones de 66 a 69 anys 91,2 89,2 90,4 75 78,7
(6) Treballadors essencials 94,5 89,4 93,6 54,2 57,4
(8) Persones de 60 a 65 anys 90 86 89,4 65,7 72,3
(9) Persones de 50 a 59 anys 88 83,5 87,4 51,4 56,2
(10A) Persones de 45 a 49 anys 84 75,8 83 33,1 39,1
(10B) Persones de 40 a 44 anys 79,8 70,3 78,7 23,5 29,1
(11A) Persones de 35 a 39 anys 77 68,7 75,5 13,4 15,9
(11B) Persones de 30 a 34 anys 75 65,1 72,9 10 12,4
(12) Persones de 20 a 29 anys 78,6 66 76,2 0,6 1,8
(13A) Persones de 16 a 19 anys 85,9 72,2 84 0,2 0,4
(13B) Persones de 12 a 15 anys 70,5 52,8 60 0,1 0,1
(14) Persones de 5 a 11 anys 32,8 0,1 3,7 0 0
Total >=12 anys 86,4 79,9 84,8 44,5 47,7
Total >=16 anys 87,2 81,2 86 46,7 50,1
Total 79,9 72,1 76,7 40,1 43,1
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.