Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 98,8 98,9 98,9 96,3 96,5
(1B) Personal de residències 96,8 93,6 96,5 74,8 78,7
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,2 94 95,2 74,5 79
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 95 91,5 95 62,5 66,7
(4) Persones amb gran dependència 91,2 88,7 89,4 74,3 74,6
(5A) Persones de 80 anys o més 95,2 95 95 90,6 90,7
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,4 93,8 94,2 82,6 87,4
(5C) Persones de 66 a 69 anys 89,5 87,4 88,9 74,4 80
(6) Treballadors essencials 93,1 88,9 92,5 55,7 59,5
(8) Persones de 60 a 65 anys 88,9 85,6 88,5 65,7 73,1
(9) Persones de 50 a 59 anys 86,1 82,4 85,7 52,6 58,1
(10A) Persones de 45 a 49 anys 82,7 76,1 82,1 36,3 44,2
(10B) Persones de 40 a 44 anys 79,2 70,7 78,5 26,4 34,1
(11A) Persones de 35 a 39 anys 74,2 68,2 72,9 20,7 24,9
(11B) Persones de 30 a 34 anys 70,4 64 69,2 16,8 20,5
(12) Persones de 20 a 29 anys 75,7 65,5 73,8 12,4 16
(13A) Persones de 16 a 19 anys 83,1 73,6 81,6 4,2 5,4
(13B) Persones de 12 a 15 anys 69,9 58,8 67 0,1 0,3
(14) Persones de 5 a 11 anys 31,8 22,2 25,6 0 0
Total >=12 anys 84,8 79,6 83,9 46,1 50,6
Total >=16 anys 85,6 80,7 84,7 48,5 53,2
Total 78,1 72,8 76,9 41,4 45,5
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.