Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 98,5 98,7 98,7 91,6 91,8
(1B) Personal de residències 96,8 95,1 96,8 70 71,7
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,5 93,1 95,5 72,1 74,9
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94,4 89,1 94 55,7 58,2
(4) Persones amb gran dependència 89,5 86,6 87,3 66 66,7
(5A) Persones de 80 anys o més 95,1 94,6 94,6 88,6 88,6
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,6 93,8 94,3 80,7 85,4
(5C) Persones de 66 a 69 anys 89,7 86,7 88,4 70,1 74,8
(6) Treballadors essencials 93,2 87,4 92,3 49,7 52
(8) Persones de 60 a 65 anys 89,3 84,6 88,6 61,3 67,6
(9) Persones de 50 a 59 anys 86,3 80,9 85,5 45,8 50,1
(10A) Persones de 45 a 49 anys 83,2 73,9 81,9 27,3 33,1
(10B) Persones de 40 a 44 anys 80,4 69,6 79,2 16,7 22,9
(11A) Persones de 35 a 39 anys 75,1 66 72,9 6,1 7,9
(11B) Persones de 30 a 34 anys 72,2 63,3 70,2 4,5 6,4
(12) Persones de 20 a 29 anys 77,1 63,8 74,4 0,4 1,8
(13A) Persones de 16 a 19 anys 85,1 73,3 82,7 0,2 0,7
(13B) Persones de 12 a 15 anys 67,9 50,8 58,3 0,1 0,1
(14) Persones de 5 a 11 anys 28,3 0 2 0 0
Total >=12 anys 85,4 78,3 83,7 39,9 43,2
Total >=16 anys 86,3 79,7 85 41,9 45,4
Total 78,6 70,6 75,6 36 39
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.