Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,1 97,6 97,8
(1B) Personal de residències 91,9 86,8 88,3
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 89,4 82,7 87,3
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 82,7 66,7 69,8
(4) Persones amb gran dependència 88,6 87,7 87,7
(5A) Persones de 80 anys o més 91,3 90,5 90,5
(5B) Persones de 70 a 79 anys 91,9 88,2 90,6
(5C) Persones de 66 a 69 anys 85,2 10,2 13,9
(6) Treballadors essencials 82,9 64,3 67
(8) Persones de 60 a 65 anys 80,9 16,7 23,4
(9) Persones de 50 a 59 anys 79,2 61,4 65,3
(10A) Persones de 45 a 49 anys 65,4 1,2 6,7
(10B) Persones de 40 a 44 anys 44,2 1,4 6,3
(11A) Persones de 35 a 39 anys 15,4 0,9 2,4
Total >=16 anys 60,2 37,1 40
Total 51,3 31,6 34,1
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi