Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 97,1 95,6 95,6
(1B) Personal de residències 87 85,5 85,7
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 85,1 72,9 77,2
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 58,7 6,2 7,7
(4) Persones amb gran dependència 84,7 74,7 75,9
(5A) Persones de 80 anys o més 85,2 34 34
(5B) Persones de 70 a 79 anys 9,6 1,6 1,6
(6) Treballadors essencials 66,8 1,1 1,8
(8A) Persones de 60 a 65 anys 33,8 0,3 0,6
Total >=16 anys 20,9 8,8 9
Total 17,7 7,4 7,6
* El criteri general és l'administració de dues dosis, amb l'excepció de les persones menors de 66 anys que hagin patit la malaltia amb anterioritat; en aquests casos només és necessària una dosi.