Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 95,6 94,6 94,6
(1B) Personal de residències 82,8 77,9 79,3
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 87,6 81,9 84,3
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 66,8 4,6 9,1
(4) Persones amb gran dependència 88,9 86,3 87,2
(5A) Persones de 80 anys o més 93,2 89,3 89,3
(5B) Persones de 70 a 79 anys 90,9 46,2 47
(5C) Persones de 66 a 69 anys 72,7 4,9 5,5
(6) Treballadors essencials 71,2 1,2 2,9
(8) Persones de 60 a 65 anys 68,8 5,4 7,8
(9) Persones de 50 a 59 anys 13,4 2,4 3
Total >=16 anys 35,9 16,9 17,5
Total 30,4 14,3 14,8
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi