Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 97,1 95 95,8
(1B) Personal de residències 81,4 73,2 75,5
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 83,7 77,2 80,3
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 61,3 2,9 5,7
(4) Persones amb gran dependència 84,8 80 80,3
(5A) Persones de 80 anys o més 87,7 83,9 83,9
(5B) Persones de 70 a 79 anys 83 39,4 39,8
(5C) Persones de 66 a 69 anys 70,3 3,7 4,1
(6) Treballadors essencials 67,6 0,6 1,9
(8) Persones de 60 a 65 anys 65,1 3,5 5,2
(9) Persones de 50 a 59 anys 6,1 1,3 1,5
Total >=16 anys 29,9 12,9 13,3
Total 25,2 10,8 11,2
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi