Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 99,7 99,5 99,5 96,4 96,6
(1B) Personal de residències 95,2 92,2 95,3 70,9 73,6
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,4 91,6 95,2 71,5 74,4
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94,2 90,1 93,6 57,6 63,3
(4) Persones amb gran dependència 86,1 84,4 86,3 69,4 70,2
(5A) Persones de 80 anys o més 90,5 90,3 90,4 83,5 83,6
(5B) Persones de 70 a 79 anys 89,8 89,1 89,5 79,7 81,1
(5C) Persones de 66 a 69 anys 88 85 87,6 67,8 74,7
(6) Treballadors essencials 93,1 87,8 92,1 52,8 57,5
(8) Persones de 60 a 65 anys 86,7 82,6 86,4 62 70,4
(9) Persones de 50 a 59 anys 85,2 80,7 84,7 50,2 56,3
(10A) Persones de 45 a 49 anys 81,1 73,2 80,3 34,4 42,3
(10B) Persones de 40 a 44 anys 78,4 68,7 77,1 24,2 32,6
(11A) Persones de 35 a 39 anys 74,2 65,8 72,2 18,8 23,2
(11B) Persones de 30 a 34 anys 71,4 61,6 69,5 14,4 18,6
(12) Persones de 20 a 29 anys 74,8 62,3 72,4 11 14,8
(13A) Persones de 16 a 19 anys 82,6 68,2 80,6 4 5,9
(13B) Persones de 12 a 15 anys 66,6 54 63 0,3 0,9
(14) Persones de 5 a 11 anys 29,7 18,9 23,1 0 0,1
Total >=12 anys 82,6 75,6 81,2 41,1 45,8
Total >=16 anys 83,5 76,8 82,2 43,4 48,4
Total 75,8 68,8 74,1 36,7 40,9
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.