Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 96 95,3 95,3
(1B) Personal de residències 85,9 78,6 80,3
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 87,9 84,6 85,7
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 55 3,2 4,6
(4) Persones amb gran dependència 86,1 81,4 81,8
(5A) Persones de 80 anys o més 89,9 87,1 87,1
(5B) Persones de 70 a 79 anys 83,9 37,2 38,4
(5C) Persones de 66 a 69 anys 66,4 3,2 3,5
(6) Treballadors essencials 67,4 0,3 1,7
(8) Persones de 60 a 65 anys 61,6 3 4,7
(9) Persones de 50 a 59 anys 6,6 1,4 1,7
Total >=16 anys 31,1 13,7 14,1
Total 26,3 11,6 12
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi