Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 99,2 98,6 98,9 92,5 92,5
(1B) Personal de residències 96,6 92,4 95,8 67,8 69,2
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,7 94 95,5 75,1 76
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 93,8 88,4 92,7 44,8 47,1
(4) Persones amb gran dependència 88,2 84,9 87 61 62,4
(5A) Persones de 80 anys o més 93 92,3 92,3 82,5 82,6
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93 92,2 92,5 77,9 79,6
(5C) Persones de 66 a 69 anys 90,9 88,5 89,7 67,5 69,7
(6) Treballadors essencials 92 85,8 91,2 44,1 47
(8) Persones de 60 a 65 anys 90,4 85,8 89,3 57,6 61,6
(9) Persones de 50 a 59 anys 88,5 82,8 87,6 40 42,9
(10A) Persones de 45 a 49 anys 84,9 75,1 83,3 19,7 25,1
(10B) Persones de 40 a 44 anys 82 70,2 80,1 12,2 17,3
(11A) Persones de 35 a 39 anys 77,5 67,3 74,8 4,3 5
(11B) Persones de 30 a 34 anys 74,6 62,6 71,3 2,4 3,2
(12) Persones de 20 a 29 anys 77,2 59,9 73,2 0,4 0,8
(13A) Persones de 16 a 19 anys 85,2 67,6 82 0,2 0,2
(13B) Persones de 12 a 15 anys 66,9 47,5 55,3 0,1 0,1
(14) Persones de 5 a 11 anys 26 0 2,2 0 0
Total >=12 anys 85,5 77 83,2 34,9 37,1
Total >=16 anys 86,5 78,6 84,7 36,8 39,1
Total 78,5 69,2 74,9 31,4 33,3
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.