Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 98,6 98,2 98,2 91,7 91,9
(1B) Personal de residències 89,2 84,5 88,6 49,1 52,8
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95 90,9 94,6 75,2 76,5
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94,5 87,4 94,1 49,6 56,5
(4) Persones amb gran dependència 88,7 87,3 87,3 67,3 68
(5A) Persones de 80 anys o més 94,4 94,1 94,1 87,4 87,5
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,9 93,2 93,4 83,6 84,9
(5C) Persones de 66 a 69 anys 89,6 86,4 88,3 69,5 74,1
(6) Treballadors essencials 91,5 82,7 90,4 47,8 52,1
(8) Persones de 60 a 65 anys 88,6 82,7 87,8 62 69,5
(9) Persones de 50 a 59 anys 85,8 78,2 84,9 47,2 53,7
(10A) Persones de 45 a 49 anys 82,5 71,8 81,1 30,9 39,1
(10B) Persones de 40 a 44 anys 81,8 68,3 80,4 21,7 30,7
(11A) Persones de 35 a 39 anys 78,1 65,1 75,8 14,3 21,1
(11B) Persones de 30 a 34 anys 76,9 59,8 74,1 8,7 16,3
(12) Persones de 20 a 29 anys 77,7 56,5 74,6 0,5 5
(13A) Persones de 16 a 19 anys 84,6 61,7 81,3 0,1 0,5
(13B) Persones de 12 a 15 anys 69,7 44,4 57,9 0 0
(14) Persones de 5 a 11 anys 31,6 0 5,6 0 0
Total >=12 anys 85,4 75 83,4 40,8 45,6
Total >=16 anys 86,2 76,5 84,6 42,8 47,9
Total 78,7 67,4 75,2 36,6 40,9
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.