Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 98,8 98,8 98,8 96 96
(1B) Personal de residències 95 90 96 64,1 68,4
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 98,9 95,8 98,4 75,3 78,9
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94,2 86,7 93,3 48,4 56,9
(4) Persones amb gran dependència 94,7 90,8 93,4 69,7 69,7
(5A) Persones de 80 anys o més 94,7 93,5 93,5 88,6 88,6
(5B) Persones de 70 a 79 anys 95,7 95 95,2 86,3 87,6
(5C) Persones de 66 a 69 anys 93,7 91,7 92,8 76,9 79,7
(6) Treballadors essencials 92,4 83 91,4 46,3 51
(8) Persones de 60 a 65 anys 92,2 89,1 91,8 68,5 75,5
(9) Persones de 50 a 59 anys 88,9 83 88,5 52,2 59,4
(10A) Persones de 45 a 49 anys 86,8 77,8 85,9 32 44
(10B) Persones de 40 a 44 anys 82,6 72,6 82,1 22,2 33,9
(11A) Persones de 35 a 39 anys 79,6 70,6 78,7 16 20,7
(11B) Persones de 30 a 34 anys 76,6 66,6 75,1 12 14,6
(12) Persones de 20 a 29 anys 81,6 66,1 79,7 0,5 2,9
(13A) Persones de 16 a 19 anys 87,1 69,7 86 0,2 0,4
(13B) Persones de 12 a 15 anys 74,9 53 62 0 0,1
(14) Persones de 5 a 11 anys 38 0 5 0 0
Total >=12 anys 88,8 81,5 87,3 47,9 52,4
Total >=16 anys 89,4 82,9 88,5 50,1 54,8
Total 83 74,4 79,9 43,7 47,8
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.