Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 98,9 98,8 98,8 90,8 91
(1B) Personal de residències 94,9 91,7 94,4 68,9 70,7
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 96,6 93,6 96,4 70,2 72,2
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 95,7 89,4 94,7 54,3 57,5
(4) Persones amb gran dependència 90,4 87,8 89,5 66,3 66,9
(5A) Persones de 80 anys o més 94,5 94,3 94,4 87,4 87,5
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,1 93,3 93,5 84,2 85
(5C) Persones de 66 a 69 anys 91,9 89,3 90,7 70,8 75,4
(6) Treballadors essencials 94,2 88,3 93,3 50,3 53,3
(8) Persones de 60 a 65 anys 91,3 87 90,6 65,3 70,4
(9) Persones de 50 a 59 anys 90,2 85 89,5 49,5 53,7
(10A) Persones de 45 a 49 anys 88 79,6 87 27,6 34,3
(10B) Persones de 40 a 44 anys 85,3 75,5 83,9 15,5 21,8
(11A) Persones de 35 a 39 anys 79,2 69,8 76,9 6,3 8
(11B) Persones de 30 a 34 anys 76,2 64 73,6 3,3 5,4
(12) Persones de 20 a 29 anys 80,2 64,4 77,4 0,4 1,9
(13A) Persones de 16 a 19 anys 88,9 74,8 87,2 0,3 0,4
(13B) Persones de 12 a 15 anys 73,6 53,7 60,8 0,3 0,3
(14) Persones de 5 a 11 anys 36 0 3 0 0
Total >=12 anys 88,1 80,4 86,1 40,4 43,4
Total >=16 anys 88,9 81,9 87,5 42,6 45,7
Total 81,8 72,7 78 36,5 39,2
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.