Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 97,3 96,4 96,4
(1B) Personal de residències 82,7 76,5 77,3
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 85 72,4 74,6
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 61,5 6,7 9,4
(4) Persones amb gran dependència 89,7 84,8 84,8
(5A) Persones de 80 anys o més 92,2 89,8 89,8
(5B) Persones de 70 a 79 anys 90,3 48,5 49
(5C) Persones de 66 a 69 anys 71,6 2,8 3,1
(6) Treballadors essencials 70,6 0,7 2,3
(8) Persones de 60 a 65 anys 67,4 3,8 5,5
(9) Persones de 50 a 59 anys 18 2,2 2,7
Total >=16 anys 35,7 16,4 16,8
Total 30,4 14 14,3
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi