Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 98,5 98 98,5 85,4 85,4
(1B) Personal de residències 94,5 90 93,7 67,2 69
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 96,5 93,7 96,1 71,9 74
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 95,1 90,8 94,8 60,7 64,4
(4) Persones amb gran dependència 90,8 86,7 88,9 67,2 67,5
(5A) Persones de 80 anys o més 92,2 91,6 91,8 85,3 85,7
(5B) Persones de 70 a 79 anys 92,1 91,1 91,5 79,8 81,7
(5C) Persones de 66 a 69 anys 89,2 86,5 87,9 68,7 73,1
(6) Treballadors essencials 95,4 90,6 94,6 56,5 59,9
(8) Persones de 60 a 65 anys 87,7 83,3 87 61,7 67,3
(9) Persones de 50 a 59 anys 85,6 79,7 84,8 48,7 53,9
(10A) Persones de 45 a 49 anys 82,1 70 80,8 29,1 37,8
(10B) Persones de 40 a 44 anys 78,3 65,4 76,7 19,1 28,7
(11A) Persones de 35 a 39 anys 73,5 63 71,3 13,4 16,2
(11B) Persones de 30 a 34 anys 71 58,9 68,8 9,4 12,7
(12) Persones de 20 a 29 anys 75 58,2 72,7 0,4 2,4
(13A) Persones de 16 a 19 anys 84,2 68,7 82,4 0,3 0,5
(13B) Persones de 12 a 15 anys 70,8 49,7 56,9 0,1 0,1
(14) Persones de 5 a 11 anys 35,5 0 3,5 0 0
Total >=12 anys 83,4 74,4 81,3 38,2 42,2
Total >=16 anys 84,1 75,7 82,6 40,1 44,3
Total 77,5 67,3 73,8 34,5 38,2
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.