Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 98,7 98,5 98,6 92,3 92,6
(1B) Personal de residències 93,7 87,6 93,2 56,9 60,8
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,8 91,9 95,4 72,8 75
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 92,6 86,8 91,7 48,8 53,2
(4) Persones amb gran dependència 86,2 83,9 84,5 64,6 64,8
(5A) Persones de 80 anys o més 94,7 94,2 94,3 86,3 86,4
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,3 91,8 93 75 83,6
(5C) Persones de 66 a 69 anys 91,9 88,3 90,8 72,9 77
(6) Treballadors essencials 92,6 86,6 91,9 47,3 50,9
(8) Persones de 60 a 65 anys 90,2 84,8 89,6 64 70,9
(9) Persones de 50 a 59 anys 88,5 81,6 87,6 49,6 54,8
(10A) Persones de 45 a 49 anys 85,1 74,2 84,1 29,5 37,9
(10B) Persones de 40 a 44 anys 82,1 68,5 80,6 18,4 29,2
(11A) Persones de 35 a 39 anys 78,8 67,1 76,6 12,5 15,5
(11B) Persones de 30 a 34 anys 76,3 62,6 73,9 8,5 11,7
(12) Persones de 20 a 29 anys 78,2 59,1 74,6 0,5 2,4
(13A) Persones de 16 a 19 anys 87,6 70,5 84,8 0,2 0,5
(13B) Persones de 12 a 15 anys 70,3 48,1 57,2 0,1 0,1
(14) Persones de 5 a 11 anys 31,1 0 3,7 0 0
Total >=12 anys 86,2 76,3 84 37,7 42,3
Total >=16 anys 87,1 77,9 85,6 39,9 44,7
Total 79,1 68,1 75,3 33,7 37,8
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.